วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดการประชุมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร เจ้าหน้าที่

วันที่ 14 มีนาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดการประชุมครู และบุคลากร นำโดยคณะผู้บริหาร นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นายปองภพ อรุณไพร รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางศรีนรินทร์ ริยาพันธ์ ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนางสาวนิพภาพร จงภักดี ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โดยมีจุดประสงค์ เพื่อประชุมชี้แจงสรุปผลการดำเนินงาน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และวางแผนเตรียมความพร้อม สำหรับการเป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 44 ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :