วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดการประชุมและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนเข้ารับการฝึกงาน และฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดการประชุมและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนเข้ารับการฝึกงาน และฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :