วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดพิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :