วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาให้ทรงหายจากพระประชวร

วันที่ 20 มกราคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาให้ทรงหายจากพระประชวร ณ วัดทาหนองยางไคล อ.แม่ทา จ.ลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :