วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมจัดสถานที่ตกแต่งเวที เพื่อต้อนรับคณะสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อติดตามผลการดำเนินการและขับเคลื่อนงานตามภารกิจ ณ วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดลำพูน

12 มกราคม 2566 คณะผู้บริหาร นำโดยนางศรีนรินทร์ ริยาพันธ์ ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร คณะครู และนักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ และสาขาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมจัดสถานที่ตกแต่งเวทีงานแม่บ้านมหาดไทย สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อติดตามผลการดำเนินการและขับเคลื่อนงานตามภารกิจ ณ วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดลำพูน #prlcat

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :