วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอแสดงความยินดีกับผลงานของนักศึกษาที่ได้รางวัลชนะเลิศ ไปแข่งขัน ต่อในระดับภาคเหนือ ในการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน ประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอแสดงความยินดีกับผลงานของนักศึกษาในการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อความปลอดภัย” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน ประจำปีการศึกษา 2565 และไปต่อระดับภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่จังหวัดแพร่ ดังผลงานต่อไปนี้

  1. ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานเครื่องตรวจคุณภาพวัดค่า EC ในน้ำและดินแบบพอเพียง

2. ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี พลังงานสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานเครื่องอัดแท่งไบโอชาร์ด้วยระบบพลังงานร่วม

3. ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ผลงาน สเปรย์ยังยั้งแบคทีเรียสำหรับเท้า จากสารสกัดน้ำมันหอมระเหยใบหูเสือ

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :