วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ดำเนินการจัดกิจกรรมเพิ่มปริมาณผู้เรียน แนะแนวประจำปีการศึกษา 2566

ภาพบรรยากาศการแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566

✨ โรงเรียนบ้านแม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง

✨ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จ. ลำพูน

✨ โรงเรียนปงแม่ลอบ จ. ลำพูน

✨โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน จ. ลำพูน

✨ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย จ. ลำพูน

สนใจสอบถาม <<รายละเอียด>>

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :