วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อความปลอดภัย” ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อความปลอดภัย” ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 นำโดยท่านผู้อำนวยการ สุภัคณิศร รุ่งเรือง ประธานในพิธี คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร มีการประกวดการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา และ ประชุมเตรียมความพร้อม ในการจัดการประกวดระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ร่วมกับคณะทำงาน ณ อาคาร Excellent center ชั้น 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :