วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร Excellent center วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้บริการจัดทำบทสวดมนต์ จำนวน 15 บทสวด ที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้ประกอบการสวดมนต์ถวายพระพรฯ ดังนี้ (คลิ๊กบทสวดมนต์)

1.คำบูชาพระรัตนตรัย

2.บทชุมนุมเทวดา

3.นะโม 3 จบ

4.บทพระไตรสรณคมน์

5.นโมการอัฏฐกคาถา

6.บทรัตนสูตร

7.บทอังคุลิมาลปริตร 3 จบ

8.บทโพชฌังคปริตร

9.บทอภยปริตร

10.บทอาฏานาฏิยปริตร

11.บทมงคลจักรวาลใหญ่

12.บทเทวตาอุยโยชนคาถา

13.บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง )

14.บทภวตุ สัพพมังคลัง และ

15.บทนักขัตตยักข์

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :