วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดโครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสำหรับอุตสาหกรรม (New Growth Engine)

วันที่ 17 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดโครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสำหรับอุตสาหกรรม (New Growth Engine) ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย รวมทั้งมีการประชุม ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 44 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายแสวง ทาวดี ผู้ทรงคุณวุฒิ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ และคำแนะนำในครี้งนี้ ณ ห้องประชุมเมืองสุวรรณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :