วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้เข้าร่วม งานโครงการจัดนิทรรศการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย “โคก หนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง” และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

วันที่ 17 ธันวาคม 2565 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้เข้าร่วม งานโครงการจัดนิทรรศการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย “โคก หนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง” และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น (อพ.สธ.-ตำบลนาทราย) ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลำพูน (เกษตรที่สูง) และศูนย์การเรียนรู้ห้วยแม่ฮู บ้านผาลาดเหนือ หมู่ที่ 15 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ภายในงาน มีกิจกรรม fix it center คลีนิคเกษตรฯเคลื่อนที่ กิจกรรมซ่อมเครื่องจักรกลเกษตรขนาดเล็ก กิจกรรมแจก EM โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :