วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้จัดประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 นำโดยผู้อำนวยการ สุภัคคณิศร รุ่งเรือง ประธานในพิธี และคณะผู้บริหาร มีจุดประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และวางแผนการดำเนินงานของวิทยาลัย ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :