วิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีลำพูนเป็นเจ้าภาพ ในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการออกเเบบการจัดการเรียนรู้สำหรับครูที่ปรึกษาองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ระหว่างวันที่วันที่ 24-26 มีนาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีลำพูน ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ ในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการออกเเบบการจัดการเรียนรู้สำหรับครูที่ปรึกษาองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับเกียรติจากท่านดร.นิติ นาชิต ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจเเละบริการ เป็นประธานในพิธีเปิด ในรูปเเบบออนไลน์ ณ โรงเเรมเดอะเเกรนด์ จามจุรี รีสอร์ท จังหวัดลำพูน สามารถดูภาพได้จาก link : https://photos.app.goo.gl/Kz8qWo6httqBe3ow9

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :