วิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีลำพูน
ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการอำนวยการ อกท.
คณะกรรมการดำเนินงาน อกท.

เรายิ่งดียิ่งเเล้วเมื่อเเขกเเก้วมาเยือนอกท.หน่วยลำพูน วิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีลำพูน
ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการอำนวยการ อกท.คณะกรรมการดำเนินงาน อกท.
ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ องค์การเกษตรกรในอนาคตเเห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565
ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีลำพูน วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2566

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :