วิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีลำพูน ยินดีต้อนรับอย่างยิ่งในโอกาสที่ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาพร้อมด้วยคณะ

วิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีลำพูน ยินดีต้อนรับอย่างยิ่งในโอกาสที่ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาพร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนโครงการวิทยาลัยฐานวิทยาศาสตร์เเละโครงการเกษตรปราณีต(1ไร่1เเสน) ในวันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2566

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :