วันสุนทรภู่ ครูกวีเอกของโลก ผู้ได้รับยกย่องเป็นมหากวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และบุคคลสำคัญของโลกจาก UNESCO ด้านวรรณกรรม

“แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์

มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนด

ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด

ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน”

ประพันธ์ โดย…ท่านสุนทรภู่

26 มิถุนายน 2566 วันสุนทรภู่ ครูกวีเอกของโลก ผู้ได้รับยกย่องเป็นมหากวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และบุคคลสำคัญของโลกจาก UNESCO ด้านวรรณกรรม

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :