ร่วมโครงการสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง (รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส) ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่


วันที่ 25 เมษายน 2567 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบหมายให้นางศรีนรินทร์ ริยาพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมโครงการสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง (รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส) ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :