ร่วมเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธาน ในวโรกาสเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ในการประกวดรอบตัดสิน งานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 ระดับประเทศ

วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2566 นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยคณะครูที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE สมาชิกแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธาน ในวโรกาสเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ในการประกวดรอบตัดสิน งานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 ระดับประเทศ ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้นำเสนอผลการดำเนินงานชมรมฯ พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ณ ห้อง SAPPHIRE 206 อาคาร IMPACT Forum เมืองทองธานี 🏅

ทั้งนี้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการ นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง นายสันติธร ยิ้มละมัย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายประกอบ ยอดยา นายอำเภอแม่ทา พร้อมคณะและทุกภาคส่วน ที่ได้ให้เกียรติรับชมการนำเสนอผลงาน ให้กำลังใจ คำชี้แนะ และสนับสนุนชมรม TO BE NUMBER ONE เสมอมา

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :