ร่วมเป็นกำลังใจให้นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ในการแข่งขันทักษะ อกท. ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 44

ร่วมเป็นกำลังใจให้นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ในการแข่งขันทักษะ อกท. ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน 2566 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :