ร่วมลงนามการบันทึกข้อตกลงร่วมมือ ว่าด้วยการร่วมมือทางวิชาการ ด้านการสนับสนุนถ่ายทอดความรู้และพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมลงนามการบันทึกข้อตกลงร่วมมือ ว่าด้วยการร่วมมือทางวิชาการ ด้านการสนับสนุนถ่ายทอดความรู้และพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และบริษัทซีเอ็นเอส อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :