พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

วันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบหมายให้นางสาวอาฤญช์ เพ็ญศรี ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยผู้แทนครูเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า โดยมีนายประกอบ ยอดยา นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานภายในพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด และการกล่าวคำถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :