พิธีวันครูบูชาพระคุณบูรพาจารย์ พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาและร่วมกิจกรรมกีฬาอาชีวะสัมพันธ์ ประจำปี 2566

วันที่ 16  มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภัคคณิศร  รุ่งเรือง ร่วมพิธีวันครูประจำปี 2566 โดยมีนายปัญญชาติ  วงษ์ปัญญา ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 8 สถานศึกษา ร่วมพิธีสงฆ์บูชาพระคุณบูรพาจารย์ พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับรางวัล จำนวน 38 ราย และรับชมการแสดงจากชมการแสดงนาฏศิลป์  จากนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง และเวลา 13.00 น. ร่วมกิจกรรมกีฬาอาชีวะสัมพันธ์ ประจำปี 2566 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีทั้ง 8 สถานศึกษา คำขวัญวันครู “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต”

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :