ร่วมพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทาน รางวัลชมเชย และเงินสนับสนุนทุนการศึกษา โครงการปลูกจิตสำนึกสู่เยาวชน การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ และการบรรยายธรรม

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้เข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทาน รางวัลชมเชย และเงินสนับสนุนทุนการศึกษา โครงการปลูกจิตสำนึกสู่เยาวชน การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ และการบรรยายธรรม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ศาลาสุธรรมมุกต์ มูลนิธิ พุทธจิต ธรรมญาณ ค่ายพุทธบุตรแห่งที่ 7 จังหวัดลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :