ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.30 น. คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนอำเภอแม่ทา ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
โดยได้รับเกียรติจากนายประกอบ ยอดยา นายอำเภอแม่ทาเป็นประธาน
ในพิธี ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :