ร่วมพิธีงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.00 น. นางจุฬาลักษณ์ โคบายาชิ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมคณะข้าราชการและพนักงานราชการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมพิธีงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :