ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยนางสาวนิพภาพร จงภักดี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนางเดือนฉาย อุดมวงศ์รุ่งเรือง ครูหัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรฐานวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :