คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมทำบุญบวงสรวงเจ้าพ่อขุนตาน เนื่องในวันปีใหม่ไทย ณ ศาลเจ้าพ่อขุนตาล จังหวัดลำพูน


วันที่ 9 เมษายน 2567 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบหมายให้นางสาวอาฤญช์ เพ็ญศรี ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำบุญบวงสรวงเจ้าพ่อขุนตาน เนื่องในวันปีใหม่ไทย ณ ศาลเจ้าพ่อขุน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :