วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะในวัดทาดอยแช่ ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน

วันที่ 29 เมษายน 2566 นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยนางศรีนรินทร์ ริยาพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนางสาวนิพภาพร จงภักดี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะในวัดทาดอยแช่ โดยมีพระครูบรรพตพัฒนชัย เจ้าอาวาสวัดทาดอยแช่ เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ และ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร อดีตเลขาธิการ กพฐ. และ กอศ. เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส ณ วัดทาดอยแช่ ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :