ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป ณ บริเวณถนนอินทยงยศ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

ววันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 07.00 น. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน โดยนางสาวศุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แทนครู ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป ณ บริเวณถนนอินทยงยศ (ด้านหลังวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ตั้งแต่แยกพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย ถึงแยกร้านบะหมี่โกฮัง) เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและ ส่งเสริมให้คณะครูได้น้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข จังหวัดลำพูน เป็นเมืองเก่าแก่มากว่า 1,400 ปี สั่งสมความเป็นเมืองที่มีอารยธรรมที่เก่าแก่ มายาวนาน มีการดำเนินวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย และทุกเช้าจะมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตรแก่พระสงฆ์ ที่ออกรับบิณฑบาตจากศรัทธาสาธุชน ตลอดเส้นทางสายวัฒนธรรม “ถนนอินทยงยศ”

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :