ร่วมต้อนรับ พ.ต.อ.นิรันดร อินผูก ผกก.สภ.แม่ทา และชุดปฏิบัติการสายตรวจ สภ. แม่ทา เพื่อร่วมหารือการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยในสถานที่ราชการและดำเนินการติดตั้งตู้แดงสายตรวจในเขตพื้นที่

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายจักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยคณะครูงานอาคารสถานที่ ร่วมต้อนรับ พ.ต.อ.นิรันดร อินผูก ผกก.สภ.แม่ทา และชุดปฏิบัติการสายตรวจ สภ. แม่ทา เพื่อร่วมหารือการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยในสถานที่ราชการและดำเนินการติดตั้งตู้แดงสายตรวจในเขตพื้นที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :