ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และนางศรีนรินทร์ ริยาพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานของสถานศึกษา 10 ประเด็น ให้กับนายชาตรี ม่วงสว่าง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และนางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้อง Smart Classroom ( ห้องเรียนอัจฉริยะ ) ชั้น 3 อาคารอำนวยการ

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :