ร่วมงานแขวนโคมล้านนาบูชาสมเด็จพระพุทธามหาชัย เนื่องในงานประเพณีลอยกระทงเพื่อกราบเป็นพุทธบูชาต่อองค์สมเด็จพระพุทธามหาชัย

นที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น.ท่านผู้อำนวยการ ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ร่วมงานแขวนโคมล้านนาบูชาสมเด็จพระพุทธามหาชัย เนื่องในงานประเพณีลอยกระทงเพื่อกราบเป็นพุทธบูชาต่อองค์สมเด็จพระพุทธามหาชัย ณ บริเวณลานพุทธามหาชัย ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จึงขอเชิญผู้ที่สนใจ มาร่วมกิจกรรมได้ระหว่างวันที่ 6 – 27 พฤศจิกายน 2566

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :