งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 07.00 น.ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบหมายให้คณะครู แผนกวิชาธุรกิจเกษตร เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา กิจกรรมช่วงเช้าประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ วัดบ้านดง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

และช่วงเวลา 18.00 น. คณะครูแผนกสัตวศาสตร์เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูน

และประชาสัมพันธ์ เชิญชวน คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 ตลอดช่วงวันที่ 1-15 มิถุนายน 2567 <<ร่วมลงนามถวายพระพร>>

#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :