ร่วมกิจกรรม “วันดอกเอื้องบาน บูรณาการอัตลักษณ์วิถี สืบสานของดีอำเภอแม่ทา” งานเปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เข้าร่วมกิจกรรม “วันดอกเอื้องบาน บูรณาการอัตลักษณ์วิถี สืบสานของดีอำเภอแม่ทา” งานเปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :