ร่วมกิจกรรมเปิดประชุมสมัยสามัญ อกท. ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมเปิดประชุมสมัยสามัญ อกท. ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน โหลดภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :