ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00 น.ผู้แทนแผนกวิชาพืชศาสตร์ พร้อมคณะข้าราชครู และตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 โดยได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 10 รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดหมื่นข้าว ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :