ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ เพื่อพบปะเเลกเปลี่ยน เรียนรู้ และส่งเสริมสมัครสมานสามัคคีในการทำงาน ครั้งที่ 6/2567 ณ เดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท จังหวัดลำพูน

วันที่18 มิถุนายน 2567 เวลา 06.30 น. ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้มอบหมายให้ นายรุด จันทร์ทิพย์ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟเพื่อพบปะเเลกเปลี่ยน เรียนรู้ และส่งเสริมสมัครสมานสามัคคีในการทำงาน ครั้งที่6/2567 ณ เดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท จังหวัดลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :