ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารฮอมบุญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

วันที่ 20 กันยายน 2566 นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยคณะครูแผนกช่างกลเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารฮอมบุญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :