ร่วมกิจกรรมมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ครั้งที่ 5 ประจำจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ บ้านทุ่งทองกวาว ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

วันที่ 14 กันยายน 2566 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมกิจกรรมมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ครั้งที่ 5 ประจำจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ บ้านทุ่งทองกวาว ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธี

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :