ร่วมกิจกรรมพิธีทอดผ้าป่าบำรุงศูนย์ ปลูกต้นไม้มงคล พิกุลทอง ณ ศูนย์อบรมเยาวชนและปฏิบัติธรรมลำพูน จ.ลำพูน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบหมายให้นางศรีนรินทร์ ริยาพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร คณะครู และบุคลากรแผนกวิชาพืชศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษาชมรมพืชศาสตร์ ร่วมกิจกรรมพิธีทอดผ้าป่าบำรุงศูนย์ ปลูกต้นไม้มงคล พิกุลทอง ณ ศูนย์อบรมเยาวชนและปฏิบัติธรรมลำพูน จ.ลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :