ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566
นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนอำเภอแม่ทา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจากนายประกอบ ยอดยา
นายอำเภอแม่ทาเป็นประธานในพิธี รวมทั้งมีการมอบเกียรติบัตร ให้กับเยาวชนคนเก่งและดี คนทูบีแม่ทา To BE NUMBER ONE ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :