ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด และจัดระเบียบบริเวณโดยรอบศาลเจ้าพ่อขุนตาล อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้มอบหมายให้ นายรุด จันทร์ทิพย์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด และจัดระเบียบบริเวณโดยรอบ ศาลเจ้าพ่อขุนตาล มีนายประกอบ ยอดยานายอำเภอแม่ทา เป็นประธานภายในพิธี ณ ศาลเจ้าพ่อขุนตาล อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :