ร่วมการประชุมมอบนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้มอบหมายให้ นางศรีนรินทร์ ริยาพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติและกรอบการดำเนินงานการขับเคลื่อยนโยบาย การยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งเน้นลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง ส่งเสริมให้นักเรียนทุกช่วงวัยได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสุขกับชีวิตวัยเรียนต่อไป ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ ชั้น 2 อาคารอังเดร เกแก็ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :