ร่วมการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา รองอำนวยการสถานศึกษา ณ ห้อง Classroom (ห้องเรียนอัจฉริยะ) สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา รองอำนวยการสถานศึกษา ณ ห้อง Classroom (ห้องเรียนอัจฉริยะ) สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :