ร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน เพื่อประชุมหารือการจัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคเหนือ

วันที่ 14 มิถุนายน 2567ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน เพื่อประชุมหารือการจัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุม Smart Classroom (ห้องเรียนอัจฉริยะ) ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :