ร่วมการประชุมคณะกรรมการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมการประชุมคณะกรรมการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อหารือและวางแผนเตรียมดำเนินการจัดการประชุมวิชา อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 45 ในปีการศึกษา 2567 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล โดยมีนายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ประธานอำนวยการ อกท.ระดับชาติ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมนครีสโตย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล

#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

#อกท_ชาติ45

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :