ร่วมการประชุมขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษา และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการศึกษา จังหวัดลำพูน

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้มอบหมายให้ นางศรีนรินทร์ ริยาพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และคณะครู ร่วมการประชุมขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษา และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการศึกษา จังหวัดลำพูน ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัดลำพูนและหน่วยงานด้านการศึกษาในจังหวัด ณโรงแรมแกรนด์ปา จังหวัดลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :