รับสมัครนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กศส.) ประจำปีการศึกษา 2566 (สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ม.3/ ม.6/ ปวช. 3 หรือเทียบเท่

ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน รับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566 ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ ถึง 5 มีนาคม 2566 (สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ม.3/ ม.6/ ปวช. 3 หรือเทียบเท่า)

#สมัครด่วนรับจำนวนจำกัด
#ที่พักฟรีมีwifi

รายการดาวน์โหลด
ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงดาวน์โหลด
เอกสารสมัครขอรับทุนการศึกษาดาวน์โหลด

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :