รับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และกระโปรงนักศึกษา โดยคณะกรรมการสโมสรโรตารีนครหริภุญชัยและมูลนิธิลำพูนจตุจักรปันสุข ณ ห้องประชุมโรงเรียนรพีเลิศวิทยา อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำโดยท่านผู้อำนวยการ นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษาร่วมรับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และกระโปรงนักศึกษา โดยคณะกรรมการสโมสรโรตารีนครหริภุญชัยและมูลนิธิลำพูนจตุจักรปันสุข ณ ห้องประชุมโรงเรียนรพีเลิศวิทยา อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :