รับมอบรองเท้าผ้าใบ Breaker จำนวน 300 คู่ จากบริษัท ช้าฟเนอร์ อี เอ็ม ซี จำกัด นิคมอุตสาหกรรม ภาคเหนือ จังหวัดลำพูน เพื่อมอบให้กับนักเรียน นักศึกษา

วันที่ 14 มีนาคม 2567 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา รับมอบรองเท้าผ้าใบ Breaker จำนวน 300 คู่ จากบริษัท ช้าฟเนอร์ อี เอ็ม ซี จำกัด นิคมอุตสาหกรรม ภาคเหนือ จังหวัดลำพูน เพื่อมอบให้กับนักเรียน นักศึกษาต่อไป ณ ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์และสนับสนุนครั้งนี้เป็นอย่างสูง

#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน #บริษัทช้าฟเนอร์อีเอ็มซีจำกัด

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :